25 tisíc ton medi vyťažili v baniach pri Ľubietovej a 25 tisíc ton tam stále leží. Kľudne ich môžete nájst pri prechádzke po náučnom chodníku.

Najsledovanejšie na