301

V Predajnej robili analýzu odpadu

Téma triedenia odpadu je stále aktuálnejšia. V obci Predajná robili analýzu vybraných kontajnerov. Odborníci spoločne s deťmi zisťovali kto u nich v obci separuje viac a kto menej.