2 008

Paleontologické nálezy v Ponickom krase

Aj v okolí Banskej Bystrice bol v dobe ľadovej čulý život. Dokazujú to paleontologické nálezy v Ponickom krase. Tunajšie jaskyne ukrývali pozostatky z mamutov, jaskynných medveďov a pravekých nosorožcov. Žili tu pred 25 tisíc rokmi. Fragmenty kostí týchto pravekých zvierat sú dnes v Stredoslovenskom múzeu.