1 287

Výnimoční – Učiteľka modrotlače

Spája chémiu s umením, motivuje mladých a vracia sa späť k ľudovým tradíciam. Aj o tom je príbeh Lucie Dovalovej, ktorá svoj život zasvätila modrotlači.