2 066

Výnimoční – Chovateľ divokých koní

Ak sa niekto stará o kone, zvykneme predpokladať, že na nich hlavne rád jazdí. No je jeden výnimočný človek, ktorý kone, o ktoré sa stará, vníma ako svoje deti. Každý je pre neho originál so svojimi emóciami.