3 049

Osobnosti regiónu – Profesor Miroslav Galanda

Profesor Miroslav Galanda je zakladateľ prvého neurochirurgického pracoviska v Stredoslovenskom kraji. Významne prispel k zavedeniu elektrostimulačných metód v neurochirurgii. Výsledky svojej práce prezentoval na európskej a svetovej úrovni. Niekoľko desiatok rokov bol prezidentom Slovenskej neurochirurgickej spoločnosti. Je spoluautorom odborných publikácií a vysokoškolskej učebnice.

Najsledovanejšie na