2 161

Osobnosti regiónu – Ján Findra

Literárny vedec, jazykovedec, vysokoškolský pedagóg. Ján Findra.

Najsledovanejšie na