1 231

Na slovíčko – Zvolenčania sa tento rok plavárne nedočkajú