1 782

Na slovíčko – Zvolenčania sa tento rok plavárne nedočkajú