1 598

Na slovíčko – Zvolenčania sa tento rok plavárne nedočkajú