1 478

Na slovíčko – Zvolenčania sa tento rok plavárne nedočkajú