1 336

Na slovíčko – Zvolenčania sa tento rok plavárne nedočkajú