1 390

Na slovíčko – Zvolenčania sa tento rok plavárne nedočkajú