1 049

Na slovíčko – Zvolenčania sa tento rok plavárne nedočkajú