2 064

Na slovíčko – Tomáš Abel

Nedávno začatý rok by sa mal v Brezne niesť v znamení mnohých investícií – cesty, parkoviská, sociálne služby. Čo to bude znamenať pre mestské financie? A čo pre obyvateľov? Hosťom Martina Burgra je primátor Tomáš Abel.