Júlová relácia javiskového debatenia vám prezradí to, že aj baníctvo sa spája s kultúrou. Podujatie Banícka vizitácia 2015, ktoré sa bude už onedlho konať je toho živím dôkazom. Množstvo baníkov v dobových kostýmoch, cisárska návšteva, veľkolepý sprievod a v neposlednom rade divadlo, ktoré sa odohrá na pódiu námestia je veľkou udalosťou a preto sme sa chceli od tvorcov dozvedieť o tejto akcii čo najviac.