2 007

Javiskové debatenie – Rómeo a Júlia v Banskej Bystrici