Špeciálne, sviatočné vydanie Javiskového debatenia s Jurajom Sarvašom a vianočnými koledami.