1 516

Tradičné Vianoce v Priechode

Ich mamky vstávali o štvrtej ráno, aby mali na Štedrú večeru všetko pripravené, budili sa na vôňu z kuchyne. Aj takto si spomínajú na vianočný deň členovia folklórnej skupiny Priechoďan, ktorí si zaspomínali na Vianoce kedysi.