165

Spojená škola – Stredná odborná škola elektrotechnická, Banská Bystrica