516

Priebeh rekonštrukcie kostola sv. Alžbety v Banskej Bystrici