157

Múzeum dediny v Pohorelej

Ak by ste mali cestu cez obec Pohorelá, určite sa zastavte v múzeu dediny. Pán Gavura Vás ochotne privíta a ukáže jeho malé veľké dielo. Dedinu vytvára z jeho pamäte, dokonca si postavil druhýkrát svoj vlastný rodný dom.