695

Na slovíčko – Problémy a riešenia v Banskej Štiavnici