O Covid-19 rozprávajú psychiater Michal Patarák a epidemiologička Mária Avdičová.