Múzeum Slovenského národného povstania v spolupráci so známymi umelcami, pripomenulo mladším generáciám, čo sa na Slovensku stalo pred 75 rokmi.