254

Čo môže pomôcť zabrániť nezamestnanosti?

Nezamestnanosť či nevyužitý potenciál mladých ľudí, ich osbnostný rast a správne smerovanie. O týchto témach sa dnes živo diskutovalo medzi odborníkmi nielen zo Slovenska.

Najsledovanejšie na

7582

Druhý Jozef Króner z Hriňovej

7296

Rekonštrukcia zimného štadióna

7037

Osobnosti regiónu – Ján Ambróz