Vo Zvolene konečne otvorili starú plaváreň, ktorá bola pre havarijný stav zatvorená. Do budúcna by mohli postaviť aj úplne novú.