597

Značka „SOMBYSTRÝČAN“ má pomôcť podnikateľom

Vo štvrtok v meste pod Urpínom predstavili novú značku, Som Bystrý čan..Tá by mala podporovať lokálnych podnikateľov, ktorí predávajú svoje produkty tovary či ponúkajú svoje služby v Bystrickom okrese.