V Štátnej opere v Banskej Bystrici sa pripravujú na návrat divákov. Na veľké inscenácie si návštevníci budú musieť ešte počkať, začne sa komorným koncertom pod názvom Začíname s nádejou.

Najsledovanejšie na