628

Zachránené obrazy v Stredoslovenskej galérii

V priestoroch Bethlenovho domu v BB môžete od piatku 3.7. navštíviť výstavu umeleckých diel, ktoré sa podarilo po požiari vo východoslovenskej galérii zachrániť a zreštaurovať.