Olympijský víťaz dozeral na mladých športovcov. Pod pamatníkom SNP vyvrcholilo finále žiackej chodeckej ligy.