1 255

Vyvrcholila žiacka chodecká liga

Olympijský víťaz dozeral na mladých športovcov. Pod pamatníkom SNP vyvrcholilo finále žiackej chodeckej ligy.