422

Vo Zvolene vyzbierali okolo 300 striekačiek

Vo Zvolene už viac než rok nájdete pri autobusovej stanici nádobu fixpoint. Slúži na besbečné uloženie nájdených injekčných striekačiek. Za minulý rok ich tam bolo 294.