120

Vo Zvolene stopli dotácie

Zlá finančná situácia v krajine sa v mnohých ohľadoch dotkla najmä miest a obcí. Tie na to dlhodobo upozorňujú. Mesto Zvolen preto muselo pristúpiť na pozastavenie vyplácania dotácii.

Najsledovanejšie na