Čerstvosť výrobkov, väčší dôraz na slovenské výrobky, ale aj zmena priestorov. Aj toto sú novinky tzv. susedského konceptu jedného z najväčších obchodných reťazcov na Slovensku. Prvý z nich spustili 5. novembra práve na zvolenskom Sekieri.