566

V priemyselnom areáli narátali 39 vtáčích druhov

Aj v priemyselných areáloch môže byť príroda zaujímavá. V areáli čističky odpadových vôd v Rakytovciach, narátali až 39 vtáčích druhov.