880

Tóth, Klocová, Hrašnová a veľa detí

Olympijskí športovci v úlohe porotcov a žiaci základných škôl v úlohe súťažiacich. Aj takto vyzeralo podujatie, kde sa deti dotkli športových hviezd.