857

Protizákonné vypaľovanie trávy už začalo

Hasiči majú na začiatku jari plné ruky práce s hasením požiarov. Niekto ich úmyselne založí tak, že podpáli suchú trávu na lúkach či v lesoch. Ľudia to robia napriek tomu, že vypaľovanie suchej trávy je zakázané.