1 945

Požiarny útok v Bystrej

Rýchlosť, obratnosť a presnosť. Všetky tieto zručnosti potrebovali hasiči aby zvíťazili. Nie však nad ohňom, ale nad ostatnými družstvami v súťaži o pohár starostu Bystrej.