493

Pomocou 3D tlačiarne vytvorili leva

Na výrobu spotrebovali viac ako 12sť kilogramov materiálu čo predstavuje asi 3,5kilometra takzvanej tlačovej struny. Hovoríme o kostre leva jaskynného ,ktorého sa po dvoch mesiacoch intenzívnej tlače podarilo v Banskej Bystrici skompletizovať.