1 497

Plné kontajnery a neporiadok

Ak bývate v dome s týmto problémom sa asi nestretávate tak často ako obyvatelia panelákov. Spoločné kontajnery sú na sídliskách často preplnené a okolo nich sa drží neporiadok.

Najsledovanejšie na

1 023

PARKOUR MEETING

663

Zrniečko

1 762

Záhada sochy vyriešená

676

Skoky na lyžiach