1 640

Plné kontajnery a neporiadok

Ak bývate v dome s týmto problémom sa asi nestretávate tak často ako obyvatelia panelákov. Spoločné kontajnery sú na sídliskách často preplnené a okolo nich sa drží neporiadok.