120

Nová parkovacia politika v Banskej Bystrici

Mesto Banská Bystrica pre neustály nárast automobilov v meste musí meniť svoju parkovaciu politiku. Od septembra tohto roku tak čaká obyvateľov Uhliska, Podlavíc ale aj Severnej – Bakossovej ulici zmena v parkovaní.