Vedia plynule po slovensky ale dokonale ovládajú aj cudzí jazyk. Deti žijúce v cudzine, ktorých matky pochádzajú z Bystrice a okolia, prišli na Slovensko na prázdniny. Metodické centrum pre Slovákov žijúcich v zahraničí, pod záštitou Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici im zorganizovalo denný tábor.

Najsledovanejšie na