1 837

Na Huštáku sa zmení doprava

S výstavbou nového nákupného centra v Banskej Bystrici náš čaká aj zmena dopravy. Má sa tak stať už v roku 2018.

Najsledovanejšie na