PONS-áčikovia, deti so zdravotným postihnutím sa prvého decembra na chvíľu ocitli v rozprávke. Škriatkovia, anjel, čert a nakoniec ten najdôležitejší Mikuláš, v predstihu obdaroval deti úsmevom a sladkým balíčkom.