Na miesto toho, aby boli na vojenskom cintoríne v Majeri kríže pre skoro 1400 vojakov, je tam cesta. Tá ho rozdelila na dve časti. Z pôvodného ostala len jeho južná strana.