665

Medený hámor ožíva

Medený hámor je jeden z najväčších symbolov histórie Banskej Bystrice. Ľudia, ktorým na tomto historickom mieste záleží, tu organizujú rôzne aktivity pre občanov.