Chcú deťom ukázať, že jednotlivec, a teda dieťa môže pozitívne ovplyvniť strom, a teda život v prostredí, v akom žijú. Zároveň si chcú skrášliť svoje okolie. Ľudia zo Severnej sa rozhodli, že si na svojom sídlisku vysadia nové stromy.