862

Krstili knihu o Ľupčianskom hrade

Ľupčiansky hrad patrí už 15 rokov Železiarňam Podbrezová. Počas tohto obdobia sa na ňom uskutočnilo viacero archeologických, historických a reštaurátorských výskumov, ktoré priniesli množstvo poznatkov. Vďaka tomu mohla o hrade Ľupča vzniknúť celá nová kniha.