510

Komunita sv. Egídia pomáha chudobným aj v BB

Počas Vianoc majú ľudia väčšiu potrebu pomáhať iným. V Banskej Bystrici je ľudí bez domova, alebo chudobných stále viac. Pomáhajú im rôzne organizácie, no nie len na Vianoce, ale počas celého roka.