2 124

Je vás ako Sásovänov

Malá dedinka v Banskej Bystrici, dnes najväčšie sídlisko. Tak poznáme Sásovú. Vďaka prísloviu, ktoré tam vzniklo v dávnej dobe sa o Sásovanoch bavia aj Pražáci v električkách.