117

Dni mesta Zvolen 2024

Vystúpenie umeleckého súboru Lúčnica, jarmok tradičných remesiel či diskotéka pod holým nebom. To všetko čaká návštevníkov mesta pod Pustým hradom, kde sa v piatok 24. mája začali Dni Mesta Zvolen 2024