Výstavba protipovodňovej ochrany v Banskej Bystrici pokračuje. V najbližších mesiacoch na jednom z úsekov obmedzí chodcov aj cyklistov.

Najsledovanejšie na