1 646

DRUHÝ KROK BOJUJE PROTI ŠIKANE

Agresivita, šikanovanie a násilie sú problémom takmer každej základnej školy. Projekt Druhý krok je krokom k riešeniu tejto situácie.