994

0 eurovka opäť spôsobila šialenstvo

Pod šikmou vežou v Banskej Bystrici sa v piatok zišli davy ľudí. Rad bol pozdĺž celej Kapitulskej ulice.Dôvod bol jediný. Ďalšia séria bankovky s nulovou hodnotou.