Osada Kalište bola 18. marca 1945 vypálená nemeckými jednotkami. My sme sa stretli s ľudmi, ktorí celú tu hrôzu zažili. Vtedy to boli ešte malé deti.