1 513

Podbrezovská (ne)amatérska dychovka

Stretávajú sa 2krát do týždňa, cvičia aby sa stále zlepšovali. Síce
sú amatéri no robia to s láskou ako profesionáli. Dychovka v
Podbrezovej má už 180 rokov.